Dirigendid

KADRI HUNT (s. 1964) alustas Püha Miikaeli Poistekoori
abidirigendina 1988, alates 1995. a. on ta koori peadirigent.
Ta on lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi kooridirigeerimise erialal (prof. Ants Üleoja). Õpinguaastail
tärganud huvi vanamuusika ja gregooriuse laulu vastu
(diplomitöö varase muusika laulmisest) on hiljem realiseerunud
liturgilise muusika ansamblites LinnaMuusikud, Heinavanker
ja Vox Clamantis, millede koosseisus Kadri Hunt
on korduvalt esinenud nii ansamblilaulja – kui solistina
mitmetes Euroopa riikides, Jaapanis, Kanadas ja USA-s.
Ta on täiendanud end vanamuusika laulmise alal Andrea
von Rammi juures Saksamaal ja gregooriuse laulu alal
Fontevraud`s Prantsusmaal. Kadri Hunt on tegelnud ka
rahvamuusikaga, eriti põhjalikult just eesti rahvakoraalidega,
esitades neid nii a cappella kui jazzmuusikutest koosneva
ansambli Hüüd & Hääl koosseisus, aga ka koraalivariantide
propageerimise ja õpetamisega mitmel pool Eestis
(seminarid, lahtised tunnid, töö külalisdirigendina). 2004. a.
lõpetas ta Eesti Muusikaakadeemia magistrantuuri, kaitstes
uurimustööd eesti rahvakoraalide teemal.
Alates 1997. aastast juhatab Kadri Hunt Eesti Raadio
Laste Laulustuudiot. Ta on korduvalt olnud üle-eestiliste
mudilaskooride festivalide üks ettevalmistajatest ja
dirigentidest. Aastail 2007 ja 2011 oli ta laulupeodirigent,
2009. a. laulupeol lisaks ka mudilaskooride liigijuht.
Kadri Hunt on pälvinud parima dirigendi preemia
rahvusvahelistel koorikonkurssidel Ungaris Kaposvaris (2010) ja Walesis Llangollenis (2013). 2010.a. oli ta Eesti Kooriühingu aasta dirigendi tiitli nominent. Kadri Hunt tegeleb ka heliloomingu ja arranžeerimisega, tema koorilaulud on olnud mitmete laulupidude kavas ning kõlanud ka väljaspool Eestit. Kadri Hundi diskograafia laulja, helilooja ja dirigendina ulatub 30 nimetuseni, erinevate muusikakollektiivide koosseisus on ta teinud salvestusi Poola, Rootsi, Norra, Saksa, Šveitsi ja Prantsusmaa raadiotele.

Maret Alango (1986) on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli
(õp. Anneli Mäeots) ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
(prof. Ants Üleoja) kooridirigeerimise erialal.
2007. aastal asutas ta kammerkoori Noored Eesti Hääled,
mis esitab valdavalt kaasaegset eesti koorimuusikat. Koori
viie tegevusaasta jooksul on esiettekandele toodud ligi 50
uudisteost.
Alates 2008. aastast on Maret Alango Püha Miikaeli Poistekoori
abidirigent, 2011. aastast tüdrukutekoori Nõmmelill
juhendaja. 2012. aastast on ta Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoori ettevalmistuskooride dirigent. Maret Alango on
tegutsenud meeskoori Runo ning Raadio Laste Laulustuudio
abidirigendina. Maret Alango on tegev ka laulja ning heliloojana. Ta on esinenud Tallinna Muusikakeskkooli kammerkoori, Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia segakoori ning vokaalansambli
Heinavanker koosseisus. Heliloojana on ta pälvinud
preemiaid Uno Naissoo nimelisel heliloomingu konkursil
ning isamaaliste laulude konkursil „Mu isamaa on minu arm“.
2009. a. ilmus Maret Alango soololauludega plaat „Pilvede
piirile, ilma äärele“.

St, Michael's Boys Choir